Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet jeugdverblijfcentra

Het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme heeft als algemene doelstelling het bevorderen van een aangepaste en gevarieerde verblijfcapaciteit voor meerdaagse verblijven voor de jeugd in het algemeen en het jeugdwerk in het bijzonder. Verenigingen of personen die inspanningen leveren om die doelstelling te realiseren, kunnen door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden.

Het decreet bepaalt de voorwaarden waaraan uitbaters van hostels en jeugdverblijfcentra moeten voldoen om subsidies te krijgen voor hun algemene werking en hun personeel. Het bepaalt ook de voorwaarden voor subsidiëring van de twee ondersteuningstructuren Vlaamse Jeugdherbergen en Centrum voor Jeugdtoerisme en van ADJ vzw.

Om gesubsidieerd te worden moeten de hostels en de jeugdverblijfcentra erkend zijn in het kader van het decreet 'Toerisme voor Allen'. Dat decreet voorziet een onderverdeling van de jeugdverblijven in twee verschillende categorieën: de jeugdverblijfcentra van type A, B en C en de hostels, afhankelijk van de voorwaarden waaraan de jeugdverblijven op infrastructureel vlak voldoen. Op basis van dit decreet kunnen de jeugdtoeristische verblijven ook een subsidie voor infrastructuurwerken aanvragen om te voldoen aan de normen rond kwaliteit en veiligheid.

Memorie van toelichting bij het decreet jeugdverblijfcentra

Uitvoeringsbesluit

In het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme worden een aantal bepalingen uit het decreet verder uitgewerkt, zoals

  • de procedure voor de subsidiëring van de vzw ADJ;
  • de procedure voor de subsidiëring van de ondersteuningsstructuren;
  • de procedure voor de toekenning van werkingssubsidies aan de jeugdverblijfcentra van het type A, B, C en de hostels;
  • de procedure voor de toekenning van personeelssubsidies aan de jeugdverblijfcentra van het type C en de hostels.