Overslaan en naar de inhoud gaan

Feedback

Heb je vragen of opmerkingen?

Stuur ons je mening, je vragen, je opmerkingen of puntjes van kritiek op naar vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be.
We verwelkomen je feedback op de lokale vrijetijdsmonitor, zowel op het format als op alle onderdelen van onze website.