Overslaan en naar de inhoud gaan

Kies hier een gemeente en vergelijkingsgroep voor meer gedetailleerde data.

Benchmarktool | Participatie

Dit is een overzicht van de dashboards in het thema Participatie.

Dashboards die inmiddels gepubliceerd zijn, krijgen de vermelding Online.

Klik hun titel aan om naar de betreffende rapporten te gaan.

 

Het bereik van vrijetijdsactiviteiten | Deelnemers van de vrijetijdsactiviteiten Online

Aantal deelnames aan de vrijetijdsactiviteiten

Percentage van inwoners dat culturele activiteiten bijwoont

Percentage van inwoners dat een museum of tentoonstelling bezoekt

Percentage van inwoners dat buurtactiviteiten bijwoont 

Percentage van inwoners dat zich verplaatst voor vrijetijdsactiviteiten

 

Het bereik van vrijetijdsactiviteiten | Aantal UiTPASSEN Online

Totaal aantal pashouders

Totaal aantal pashouders met kansentarief

Totaal aantal pashouders volgens gender

Totaal aantal pashouders volgens leeftijd

 

Het bereik van de openbare bibliotheken | Deelnemers van de activiteiten van openbare bibliotheken Online

Aandeel inwoners dat aangeeft minstens één keer een bibliotheek te bezoeken (binnen en buiten de gemeente)

Aantal bezoeken aan de bibliotheek

Totaal aantal actieve leners binnen de bibliotheek per leeftijdscategorie

Aantal gebruikers van het digitale aanbod van de bibliotheken

 

Het bereik van de openbare bibliotheken | Ontleningen, verlengingen en leenverkeer  Online

Aantal ontleningen en verleningen bij de bibliotheken, per type materiaal, per leeftijdscategorie

Rendement per type materiaal: gebruikscoëfficient (uitleningen t.o.v. bezit)

Aantal aanvragen voor interbibliothecair leenverkeer

 

Het bereik van de cultuurhuizen Online

Aantal deelnames aan het eigen aanbod van de cultuurhuizen

Aantal actieve klanten van de cultuurhuizen

 

Het bereik van het jeugdaanbod | Jeugdverenigingen Online

Totaal bereik van jeugdverenigingen

Het bereik van jeugdverenigingen per type

Het bereik van jeugdverenigingen per type van organisator

Aantal leden of deelnemers van jeugdbewegingen en -verenigingen per werking

 

Het bereik van het jeugdaanbod | Jeugdinitiatieven Online

Totaal bereik van jeugdwerkingen en -initiatieven

Het bereik van gemeentelijke jeugdwerkingen en -initiatieven

Het bereik van particuliere jeugdwerkingen en -initiatieven

 

Deelnemers en leden van het sportaanbod Online

Aandeel inwoners dat aangeeft wekelijks te sporten

Gebruik van het e-loket van Sport Vlaanderen

Aantal sportclubleden

Aantal deelnames aan gemeentelijke sport- en beweeginitiatieven

Aantal deelnemers aan gemeentelijke sport- en beweeginitiatieven per leeftijdscategorie en binnen en buiten de gemeente